Nikola Petrović

63 godine

«Moj je otac ostao sam. Bio je u Njemačkoj na prisilnom radu, svi njegovi su u Jasenovcu ili prije Jasenovca – pogubljeni. Harmonika je moj život, jedino me ona može utješiti.»

Harmonika je othranila Nikolu Petrovića i njegovu djecu. Pjesma koju vam Nikola neće odsvirati je «Ciganska je tuga pregolema», zbog bolnih sjećanja na holokaust (porajmos) u vrijeme NDH (1941.-1945.), u kojem je stradala obitelj Nikolinog oca.