Produkcijski tim

Autori koncepta izložbe:

Martina Globočnik, Željka Kovačević i Miroslav Sikavica

Terensko istraživanje:

Martina Globočnik, Morana Komljenović, Željka Kovačević, Jovica Radosavljević i Miroslav Sikavica

Suradnici na terenu:

Milan Mitrović i Jovica Radosavljević

Intervjui:

Martina Globočnik, Morana Komljenović i Miroslav Sikavica

Fotografije:

Jasenko Rasol

Snimanje:

Jasenko Rasol i Dražen Žerjav

Tonsko snimanje:

Miroslav Sikavica i Dražen Žerjav

Montaža:

Morana Komljenović i Dražen Žerjav

Režija:

Miroslav Sikavica

Obrada slike i zvuka:

Dražen Žerjav

Koncepcija postava izložbe:

Barbara Blasin i Kosjenka Laszlo Klemar

Tekstovi:

Martina Globočnik, Kosjenka Laszlo Klemar, Srđan Sandić i Miroslav Sikavica

Lektura

Andreja Grošelj

Grafičko oblikovanje:

Barbara Blasin

Dizajn loga:

Barbara Majnarić

Izvršni producent:

Vitomir Vela

Producentica:

Željka Kovačević

Suradnici i sponzori:

Nansen dijalog centar, Grad Osijek, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek, Auto expert d.o.o. – Peugeot, Slavonski Brod; C.I.O.S. d.o.o.; Club EXIT Osijek; Frizerski salon Slavica, Darda; Kraš grupa, Karolina d.o.o. Osijek; Osijek i Žito grupa, DOBRO maloprodaja Osijek

Zahvaljujemo na povjerenju i pomoći: 

Suzani Agotić (NDC), Goranu Bandovu, Nadici Balog, Denisu Detlingu, Igoru Đorđeviću (NDC), Nataliji Gašić, Vesni Globočnik, Danijeli Klobučar (Grad Osijek), Jasni Nanut, Božici Nikolić, Miji Orsag, Branku Petroviću, Petru Radosavljeviću, Jesenki Ricl (HDKT), Ariani Vela, Danijelu Vojaku, Anti Vukoji (Općina Darda) te stanovnicima romskih naselja u Dardi, Slavonskom Brodu, Torjancima, Bolmanu, Belom Manastiru, Bistrincima i Belišću.