Štruca kulture

Muzej osobnih priča bit će otvoren u sklopu projekta Štruca kulture, kojeg Fade In provodi u partnerstvu s Nansen dijalog centrom iz Osijeka, Romskim resursnim centrom iz Darde, Gradom Osijekom i Hrvatskim društvom kulturnog turizma iz Osijeka. Projekt je financiran putem Ministarstva kulture, sredstvima Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 2.378.616,17 kn.

U sklopu projekta Štruca kulture, Fade In će s Gradom Osijekom te ostalim partnerskim i suradničkim organizacijama postaviti okvir smjera razvoja i strategije djelovanja društveno-kulturnog centra Stara pekara.

Muzej osobnih priča, jedna od sadržajnih jedinica Stare Pekare, djelovat će kao muzejsko-galerijski prostor u kojem će se na urban i suvremen način predstaviti osobne priče građana Osijeka, predstavnika nacionalnih manjina koje u njemu žive. Iako će fokus biti na osobnim pričama pojedinaca, one će na ovaj način biti prepoznate i kroz širi društveno, politički i socijalni kontekst našeg društva, koje se još uvijek teško nosi s izazovima integracije i poštivanja različitosti.

Muzej osobnih priča postavit će interkulturalnost kao osnovicu identiteta Osijeka i regije sa željom da postane prepoznatljiva lokacija na urbanoj, kulturnoj i turističkoj mapi grada Osijeka.