Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva
je odgovornost Fade Ina.

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr