Milan Mitrović

31 godina

«Nakon osnovne škole upisao sam školu za automehaničara, ali sam odustao jer me profesor maltretirao. Otišao sam na Zavod za zapošljavanje. Završio sam prvo tečaj za zidara, zatim za zavarivača pa sam radio u Njemačkoj. Poslije sam završio trogodišnju školu za upravnog referenta. Sada studiram.»

Milan je 2018. godine upisao preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Slavonskom Brodu. Želja mu je da romska djeca budu uključena u vrtiće te da imaju jednake šanse biti uspješna u školovanju. Jedan je od svega 0,5% Roma u Hrvatskoj koji imaju više ili visoko obrazovanje.