Milan Mitrović

31 godina

«Zovem se Milan. Živim u Slavonskom Brodu. Odlučio sam se baviti romskom zajednicom i budući da imam i pozitivno i negativno iskustvo, shvatio sam da se želim dati zajednici na uslugu. Biti obrazovan znači biti konkurentan na tržištu rada. Smatram da je bitno biti formalno obrazovan. Nakon što sam završio za upravnog referenta, upisao sam Učiteljsku fakultet, rani predškolski odgoj i obrazovanje, momentalno sam završio prvi semestar. Planiram ako sve bude kako sam i zamislio, nakon završetka preddiplomskog studija upisati diplomski studij adolescentske psihologije, ili u Zagrebu ili u Osijeku. Došao sam do ideje da djeca budu uključena u vrtiće. Napravio sam anketne listiće da vidim bi li htjeli uključiti svoju djecu u vrtiće. Tako bi im se vokabular obogatio, jer malo govore na hrvatskom, uglavnom na rumunjskom. Od potencijalnih 57 kandidata, 55 je bilo suglasno dati djecu u vrtiće. U bliskoj se budućnosti ne vidim kao političar, vidim se više kao kreatora nekih programa. Zajednici danas treba legalizacija, više društvenog sadržaja za mlade.

Primijetio sam da su Romi općenito empatični i da vole pomagati, a ja smatram za sebe da sam to dobio kroz odgoj roditelja, koji su me učili da pomažem svima. Stvorila mi se ovisnost o tome da pomažem drugima. Tako osjećam svoje samoostvarenje.»

Studentska iskaznica „iksica”. Milan Mitrović upisao je 2018. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Slavonskom Brodu. Jedan je od svega 0,5% Roma u Hrvatskoj koji imaju više ili visoko obrazovanje.