Vilim Herman

71 godina

Zatvorska crtica

„Mom ocu – pobili su mu sve, ali oduzeli su mu što su gradile sve prethodne generacije. I ne samo to, još su ga optužili da je krao, što je bila standardna optužba. U tom zatvoru otac je potplatio čuvara i moja mama je dolazila u posjetu. U zatvoru je s njim zatrudnila. Tako sam ja nastao. To je moja zatvorska crtica.“