Velemir Petrović

72 godine

«Ja sam Velemir. Ovu mi je lulu dao moj pokojni stari kao uspomenu da imam. Puno je ljudi tražilo od mene, ali je nisam htio dati. Otac me naučio da trgujem s konjima, da radim s konjima. Siromah sam čovjek, šta da kažem. Sin mi je otišao u Kanadu, nije mogao dobiti papire i vratili smo se skupa. Othranio sam petero djece, četiri kćeri i sina. Nitko nema da mi da, da preživim. Inače, deda mi je bio koritar. Jako vrijedan čovjek, pravio korita za šuriti svinje, za kobasice  i tako. Od njega sam puno naučio. Danas nemam ni konje ni ništa i ne znam od čega ću da živim. Do smrti ću da preživim. Teško mi je, jako mi je teško. Kad bi Bog bar dao da imam svoju mirovinu, želim 700, 800 kuna da preživim svoj život. Ovaj mali, što imam.»

Korito. Izrada drvenih korita tradicionalan je zanat Roma Bajaša. Upravo je taj zanat utjecao na naseljavanje Bajaša u blizini rijeka i šuma. Velemir je jedan od rijetkih iz obitelji koritara, no ni on ih više ne izrađuje. Ovaj je primjerak izradio za Muzej osobnih priča.