Slavica Singer

77 godina

Propust

„Mislila sam da imam vremena, ali vrijeme prođe. Vrijeme je jedini neobnovljiv resurs. Shvatila sam da čovjek ne zna vrednovati vrijeme koje provodi s ljudima koji su mu važni i s kojima je blizak.“