Sibila Danilović

odjevna tehničarka specijalistica

Po mjeri_Sibila Danilović

Ja sam radila 19 godina u toj firmi. I onda taj zadnji dan okrećete se oko sebe, ne znate što bi ponijeli sa sobom iz tvornice. Ne možete ponijeti tvornicu, a znate da će ju bager srušiti…