Sanuel Petrović

23 godine

«Ja sam Sanuel, imam 23 godine. Bavim se stokom. U to me uveo moj otac, a njega njegov otac. Meni konj znači puno puno. Imam ljubav prema njima. Izdvojio bih Rubina koji ima dvije i po’ godine. On je moj miljenik. Trenutno imam sedam komada i nabavljam ih po sajmovima. Hrvatske hladnokrvnjake i posavce. Jahati sam naučio na magarcu. Sin ima nešto moje, on me nasljeđuje i jako voli konje. Ne izlažem ga još opasnosti, ali čim malo poraste, ići ćemo zajedno. Moj sin Aleksandar će, nadam se, tjerati dalje našu tradiciju. Meni su konji tu iz ljubavi, a donedavno korišteni su kao čisto prijevozno sredstvo.»

2 potkova zvala i cetka

Potkova, žvale i četka. Oprema za konje. Konj je Romima nekoć bio jedino prijevozno sredstvo. Pomagao im je i u teškom radu u šumi. Sanuel je jedan od rijetkih koji održava izumiruću romsku tradiciju bavljenja konjima.