Mirjana Vujić

77 godina

Kašika

„Ja sam išla na školske ferije u Daruvar gdje je moj striko jedan od preživjelih iz proboja u Jasenovcu stalno inzistirao da ja dolazim k njima. Ja sam jako voljela doć’, ali je moj striko bio jako strog. Znalo se šta se jede, koliko se jede i kad sam ja nešto pitala nije htio govorit’ nego sam ja za vrijeme ručka vidjela kašiku koja je bila napola kašika s nekim brojem. Tad mi je rek’o da se u Jasenovcu hrana u nekim kazanima donosila. Toliko su bili gladni da su jako grebli po tome. Tako se istroš’la ta kašika. To je moj striko sačuvao i nikad ništa nije pojeo bez te kašike.“