MIRJANA ŠOŠTARIĆ

odjevna tehničarka

Po mjeri_Mirjana Šoštarić

Kad se «Slavonija» zatvorila i kad sam ja završila na zavodu za zapošljavanje, ja sam si zamislila da sam ja na jednom dužem godišnjem odmoru. I tako sam se ponašala. I okej sam prošla.