Mara Petrović

65 godina

“Ja sam bila najstarija od braće i sestara. Sve sam radila, zato sam nepismena. Nisam mogla ići u školu, jer me mama morala ostaviti u kući da čuvam sestre i braću.”