KATICA VUKNIĆ

tkalja

Po mjeri_Katica Vuknić

Naučila sam sve, jer me sve zanimalo. Ja sam strašno voljela taj posao. Tkalja! Ja sam sama znala popraviti stroj koliko sam bila upoznata s poslom.