Jovica Radosavljević

36 godina

«Koreograf sam, plesač sam, sin sam, brat sam, za neke sam i mama, a znali su me nazvati i pogrdnim riječima. Čim im okrenem leđa, psuju mi mater cigansku.»

14

Jovica je šešir naslijedio od djeda, a nosio ga je na nastupima folklornog ansambla koji vodi. Šešir je važan dio tradicionalne muške nošnje Roma, a očuvanje tradicije i plesa pomaže u osnaživanju zajednice i očuvanju identiteta.