Hrvoje Volner

44 godine

Židov

„Ja sam saznao da sam Židov u par navrata. To sam saznao od ljudi iz ulice. Ne’ko mi je rekao: ‘Ti si Židov, kao, ali nemaš novaca.’ To me malo zateklo. Zabolilo. Taj smijeh, kao. Imao sam jednog prijatelja koji je Folksdojčer da ja nisam Folksdojčer pa je rekao da se mi ne možemo družit’ više.“