Eva Petrović (Jeka)

50 godina

«Nijedna majka neće ostaviti svoje dijete, a ja sam dva sina napustila. Morala sam kako bih pobjegla od nasilnog muža i batina. Nakon 15 godina mlađi sin me pronašao, a ja ga nisam prepoznala. Jedna se majka ne može osjećati gore. Od šoka nisam mogla plakati. Zašto si otišla? Zašto si se rastala od tate? Zašto nas nisi uzela? Svako njegovo pitanje bilo je kao udarac. Udarac za udarcem.»

Pečenje pogače i izrada peći poslovi su koje tradicionalno obavljaju romske žene. Romska se pogača peče u tradicionalnoj «romskoj» peći. Pogača simbolički ukazuje na ulogu majke hraniteljice. Jeka će ispeći pogaču kad joj sinovi dođu u posjet.