Darko Fischer

82 godine

Kompjuteraš

„Osijek je u to vreme bio grad k’o i danas sa 100 000 stanovnika s velikom industrijom. I bilo je ljudi s vizijom koji su bili napredni, a to je bila ’70. godina, oni su shvatili da treba uć’ u ono što se onda zvala kompjuterizacija. O nekom računanju na računalu u to vreme gotovo da nitko nije ništa znao. Tako da sam ja tamo dosta brzo napredovao. Možda je bilo desetak ljudi koji su u Osijeku bili stručnjaci za nešto što je tad bilo nešto sasvim novoga. Ja sam bio među tim ljudima.“