Branko Lederer

74 godine

17 000

„Kad sam završavao medicinu, nisam znao što bi specijalizirao. I onda sam na zadnjoj godini studija prvi puta u životu vidio porođaj. Novi život, što nisam nikad vidio ni doživio do tada. Sad je to 49 godina punih kako radim. Barem 17 000 djece sam porodio. 17 000 ljudi je bilo sretno zbog mene. Većina, naravno. I ja zbog njih.“