Biljana Majnik

56 godina

Odnos

„Moj odnos s ocem nije dobar. Ne pričamo. Znam da se sad na tome treba radit’, ali nemam način kako jer sam probala i nije mi uspjelo, a ja drugi ne znam.“