SVETLANA TODOROVIĆ

20 godina

Svetlana Todorović je majka sina Anđela. Voli plesati i pjevati romsku glazbu

Plesne cipele koje je dobila od brata na poklon. Brat trenutno ne živi u Hrvatskoj i rijetko se viđaju.