Production Team

Authors of the exhibition concept:
Martina Globočnik, Morana Ikić Komljenović, Jasenko Rasol, Miroslav Sikavica, Dražen Žerjav

Interviews:
Martina Globočnik, Morana Ikić Komljenović i Miroslav Sikavica

Cinematographers:
Jasenko Rasol

Sound recording:
Dražen Žerjav

Autori videopriča:
Morana Ikić Komljenović i Miroslav Sikavica

Editing:
Dražen Žerjav

Photographs:
Jasenko Rasol

Obrada slike i zvuka:
Dražen Žerjav

Texts:
Martina Globočnik, Grgur Marko Ivanković, Valentina Radoš

Graphic design:
Igor Kuduz

Prijevod na engleski:
Mirta Jurilj

Lektura:
Ranka Kojčinović

Suradnica na terenu:
Nives Beissmann

Izvršne producentice:
Željka Kovačević i Suzana Agotić

Asistent produkcije:
Jovan Petrović

Promocija izložbe i projekta:
Marin Seleš, Čas posla

Izrada logotipa:
Barbara Majnarić

Produkcija:
Fade In i Nansen dijalog centar, 2020.

Izložba Priče Židova realizirana je u sklopu projekta Štruca kulture.

Voditeljica projekta, Fade In:
Željka Kovačević

Koordinatorica projekta, Nansen dijalog centar:
Suzana Agotić

Voditelj edukativnih programa, Nansen dijalog centar:
Igor Đorđević

Koordinatori projekta, Romski resursni centar:
Natalija Gašić i Jovica Radosavljević

Financijske administratorice, Fade In i Nansen dijalog centar:
Ana Marija Bojko, Ivana Jesih, Karmen Salha

Voditelji edukacija i mentori:
Martina Globočnik, Igor Đorđević, Morana Ikić Komljenović, Miroslav Sikavica i Dražen Žerjav

Intervjui, portreti i sudionici edukativnih radionica:
Javor Altmann, Mirjana Bakić, Ljerka Bubalo, Nives Beissmann, Rebecca Beissmann, Sara Beissmann, Željko Beissmann, Hinko Cajzler, Gordana Čer – Krnjaić, Marija Čer – Krnjaić, Mario Festetics de Tolna, Darko Fischer, Vilim Herman, Lea Kasabasić, Dean Kezan, Dragutin Kohn, Damir Lajoš, Ivanka Lajoš, Branko Lederer, Biljana Majnik, Zvonimir Papo, Srebrenka Pavičić, Romana Pavlov, Alfred Pinter, Ana -Marija Pinter, Boris Polgar, Elizabeta Priegl, Slavica Singer, Anđelko Srđak, Emma Štern, Nada Valentić Endt, Maja Vizentater, Hrvoje Volner, Mirjana Vujić, Renata Štern, Ksenija Zagvozda

Suradnici:
Etnološki centar baranjske baštine, Galerija Kazamat, Galerija Waldinger, Kulturni centar Osijek, Muzej Slavonije, Pogon – zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Udruga Roma Korak po korak, Židovska općina Osijek, Danijel Brlas, Ljiljana Dobrovšak, Anja Kocović, Vedrana Perković, Teo Petričević, Andreja Šimičić, Davor Špišić, Jelena Ternovec, Marina Vinaj, Tomislav Vuković

Zahvaljujemo na povjerenju i pomoći:
Vesni Brezovac, Mirni Čalija – Matijević, Denisu Detlingu, Srđanu Ferenčaku, Nataliji Gašić, Davor Garbacu, Sabini Krešić, Katarini Kruhonja, Ivanu Kristijanu Majiću, Jadranki Meštrov, Senati Majić, Tihomiru Matoši, Ivani Milas, Krunoslavu Plećašu, Jesenki Ricl, Ani Šimić, predstavnicima organizacija civilnoga društva, organizacija i ustanova u kulturi te obrazovnih institucija grada Osijeka koji su sudjelovali u procesu oblikovanja Društveno-kulturnog centra Stara Pekara, nastavnicima – sudionicima interkulturne online edukacije, članovima Židovske općine Osijek, Židovskoj općini Zagreb te članovima obitelji aktera izložbe